The Megapolis Tour
Idea Photos Facts Exhibitions Contact
Lagos #11

Lagos #11

Thomas Dworzak: "A supermarket in Lagos", 2007

C-Print, 40x60 cm, Edition 14: 470 Euro
C-Print, 80x120 cm, Edition 7: 940 Euro
< >