The Megapolis Tour
Idea Photos Facts Exhibitions Contact
Lagos #14

Lagos #14

Thomas Dworzak: "Restaurant in Eko Hotel", Lagos, 2007

C-Print, 40x60 cm, Edition 14: 470 Euro
C-Print, 80x120 cm, Edition 7: 940 Euro
<